Zakres dotacji KSRG i MSWiA '2024

Zakres dotacji KSRG i MSWiA '2024

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w dniu 24 kwietnia br., zatwierdził tryb i zasady udzielania dotacji oraz zakresy przedmiotowe na realizację zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego” oraz „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych” na rok 2024.

Poniżej przedstawiamy zakres przedmiotowy dotacji KSRG oraz MSWiA.

  1. Zakres_przedmiotowy_dotacji_MSWiA_2024
  2. Zakres_przedmiotowy_dotacji_KSRG_2024

źródło: Komenda Główna PSP