Nowe „Zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG”

Nowe „Zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG”

Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła zatwierdził „Zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG”. W związku z powyższym, przestały obowiązywać dotychczasowe „Zasady organizacji ratownictwa technicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”, zatwierdzone w 2013 r.

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowym dokumencie obejmują:

  1. rozszerzenie minimalnego wyposażenia sprzętowego do realizacji ratownictwa technicznego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych (np. zestaw drewna do stabilizacji, podpory wysuwane mechaniczne, uwzględnienie narzędzi akumulatorowych);
  2. uwzględnienie środków ochrony indywidualnej, przeznaczonych do ratownictwa technicznego, tj. rękawice techniczne oraz hełm do ratownictwa technicznego;
  3. rozszerzenie poziomów gotowości specjalistycznych grup ratownictwa technicznego o dodatkowy poziom, który uwzględnia ciężki samochód ratownictwa technicznego „Rotator”;
  4. zorganizowanie prac stałego zespołu KG PSP ds. ratownictwa technicznego, do zadań którego będzie należało w szczególności analizowanie stanu ratownictwa technicznego w KSRG oraz proponowanie komendantowi głównemu PSP kierunków jego rozwoju.

Ponadto, zespół zadaniowy ds. nowelizacji zasad organizacji ratownictwa technicznego w KSRG doszedł do wniosku, że istnieje pilna potrzeba podnoszenia kwalifikacji członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego (SGRT) w zakresie przemieszczania gabarytów przy użyciu pojazdów specjalnych będących na wyposażeniu tych grup. W związku z tym, w dokumencie uwzględniono ww. potrzebę, a kolejnym etapem prac, będzie stworzenie programu szkolenia, bazy szkoleniowej oraz jego organizacja na bazie wybranych wojewódzkich ośrodków szkolenia PSP i szkół PSP przy wsparciu merytorycznym członków SGRT.

Nowe zasady organizacji ratownictwa technicznego wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej KG PSP https://www.gov.pl/web/kgpsp/dokumenty-rt.

 

opracowanie: Biuro Planowania Operacyjnego / Wydział Prasowy KG PSP
źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej