Dofinansowania dla OSP z WFOŚiGW '2023

Dofinansowania dla OSP z WFOŚiGW '2023

Spieszymy poinformować, że wszystkie WFOŚiGW uruchomiły już, bądź na dniach uruchomią nabory wniosków w ramach „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” 2023 (daw. „Mały Strażak”). Celem ułatwienia poszukiwań informacji potencjalnym beneficjentom, zagregowaliśmy najistotniejsze fakty w niniejszym wpisie.

Dolnośląski WFOŚiGW:

 • Termin naboru: 10.02.2023 – 28.04.2023
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 20000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 90%
 • Alokowanych środków: 10,4 mln
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Kujawsko-pomorski WFOŚiGW:

 • Termin naboru: 13.02.2023 – 28.02.2023 (do godz. 15.00)
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 20000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 100%
 • Alokowanych środków: 2 mln
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Lubelski WFOŚiGW:

 • Termin naboru: 09.02.2023 – 03.03.2023 (WFOŚiGW zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru wniosków, w przypadku wyczerpania alokacji środków)
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 25000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 100%
 • Alokowanych środków: 4 mln
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Lubuski WFOŚiGW

 • Termin naboru: 09.02.2023 – 03.03.2023
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 18000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 90%
 • Alokowanych środków:
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Łódzki WFOŚiGW

 • Termin naboru: 13.02.2023 – 17.02.2023
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 25000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 99%
 • Alokowanych środków: 4 mln
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Małopolski WFOŚiGW

 • Termin naboru: 13.02.2023 – 27.02.2023 (do godz. 15.30)
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 25000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 50%
 • Alokowanych środków: 2,5 mln
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Mazowiecki WFOŚiGW

 • Termin naboru: 14.02.2023 – 06.03.2023
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 15000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 90%
 • Alokowanych środków:
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Opolski WFOŚiGW

 • Termin naboru: 09.02.2023 – 28.02.2023 (do godz. 14.00)
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 20000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 100%
 • Alokowanych środków:
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Podkarpacki WFOŚiGW

 • Termin naboru: 20.02.2023 – 03.03.2023 (jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze)
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 25000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 100%
 • Alokowanych środków: 5,7 mln
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Podlaski WFOŚiGW

 • Termin naboru: 09.02.2023 – 13.03.2023 (do godz. 15.30)
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 25000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 100%
 • Alokowanych środków: 4,1 mln
 • Uwaga: O dofinansowanie w ramach naboru Mały Strażak 2023 r. mogą ubiegać się również jednostki OSP, które otrzymały dofinansowanie w roku 2022 r. i w latach ubiegłych.
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Pomorski WFOŚiGW

 • Termin naboru: 13.02.2023 – 31.03.2023 (Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru, o czym poinformuje zainteresowanych komunikatem na stronie internetowej Funduszu)
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 25000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 100%
 • Alokowanych środków: 2 mln
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Śląski WFOŚiGW

 • Termin naboru: 10.02.2023 – 14.04.2023
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 25000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 100%
 • Alokowanych środków: 2,5 mln
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Świętokrzyski WFOŚiGW

 • Termin naboru: 01.02.2023 – 17.02.2023 (do godz. 15.30 lub do wyczerpania środków) / nabór wstrzymany z dniem 06.02.2023
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 10000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 100%
 • Alokowanych środków: 4 mln
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Warmińsko-mazurski WFOŚiGW

 • Termin naboru: 13.02.2023 – 24.02.2023 (do godz. 15.00)
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 25000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 100%
 • Alokowanych środków:  2,55 mln
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Wielkopolski WFOŚiGW

 • Termin naboru: 02.01.2023 – 20.01.2023 (do godz. 15.00) / nabór zakończony
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 25000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 100%
 • Alokowanych środków:
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

Zachodniopomorski WFOŚiGW

 • Termin naboru: 13.02.2023 – 31.03.2023 (w przypadku wyczerpania puli środków, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu)
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 25000 PLN
 • Intensywność dofinansowania: do 90%
 • Alokowanych środków: 2,2 mln
 • Uwaga: Wnioski w naborze mogą złożyć jednostki OSP, które nie otrzymały dofinansowania w ramach V i VI edycji Programu „Mały Strażak” w roku 2022
 • Szczegółowe informacje: odnośnik

 

źródło: opracowanie własne