PZU przyznało dofinansowania w ramach akcji „Pomoc To Moc”

PZU przyznało dofinansowania w ramach akcji „Pomoc To Moc”

W ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc, PZU przygotowało nowy cel przewodni: „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej”. Dzięki temu jednostki OSP miały możliwość ubiegania się o uzyskanie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednostki wynosiła 25 000 zł brutto.

Przez niespełna dwa tygodnie organizatorzy otrzymali 2880 zgłoszeń. 
Komitet Sponsoringu, Prewencji i CSR podjął decyzję o dofinansowaniu 306 wniosków.
Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 5 024 942,00 zł.

Jak podkreśla organizator – rola jaką pełnią Strażacy – Ochotnicy w lokalnych społecznościach jest nie do przecenienia, stąd istotne jest wsparcie ich działalności. Przy planowaniu kolejnych działań prewencyjnych PZU, weźmie pod uwagę olbrzymie zainteresowanie grantami ze strony OSP.

 

źródło: Grupa PZU